Powered By ChronoForms - ChronoEngine.com

0182-571373
0182-571373
Mijn Schaapskooi

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang wordt in 2019 € 7,25 per uur in rekening gebracht. De naschoolse opvang wordt per dagdeel in rekening gebracht. Het aantal uren per dagdeel bedraagt 3,5 uur voor de naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en 7 uur op woensdag (dit kan verschillen per school waar de bso is gehuisvest).  De vakantieopvang wordt per dag in rekening gebracht.

Als de bezetting van de groep het toelaat kan er per jaar voor elk kind gebruik gemaakt worden van ruildagen binnen de eigen groep, ongeacht het aantal contractuële opvangdagen. Dagen of dagdelen waarop er geen opvang is (o.a. nationale feestdagen) of wordt afgenomen, zijn hiervan uitgesloten en aan het eind van het jaar vervallen niet gebruikte dagen. Ruildagen moeten worden aangevraagd bij de centrale administratie en kunnen vanaf 1 maand voor de gewenste ruildag worden gegarandeerd. Dagen, langer dan een maand geleden op het moment van aanvraag, komen niet meer voor ruilen in aanmerking.
Daarnaast is er nog de mogelijkheid om gebruik te maken van incidentele extra opvang. Daarvoor wordt het halve tarief berekend (m.u.v. verlengde opvang). Afzeggen van extra incidentele opvang die is aangevraagd en toegezegd kan kosteloos tot de dag waarop de opvang plaats zou hebben. Daarna wordt het bovenstaande tarief in rekening gebracht. 

Jaarlijks wordt er een eenmalige opgave verstrekt van het aantal afgenomen uren per kind en het daarvoor betaalde bedrag over het voorafgaande jaar.Voor alle duidelijkheid treft u onderstaand een overzicht aan van de bruto kosten per maand per dagdeel:

1 dagdeel p/w voorschoolse opvang (1 uur p/w = 3,33 uur p/m) € 24,14 per maand

1 dagdeel p/w naschoolse opvang op maan-, dins-, donder- en vrijdag
(3,5 uur p/w = 11,67 p/m of 4,5 uur p/w = 15 uur p/m)

€ 84,61 of € 108,75 per maand
1 dagdeel p/w naschoolse opvang op woensdag
(6 uur p/w = 20 uur p/m of 6,25 uur p/w = 20,83 uur p/m)
€ 145 of € 151,01 per maand
1 dagdeel p/w naschoolse opvang op verlengde vrijdag
(5,5 uur p/w = 18,33 uur p/m)
€ 132,89 per maand
1 dag vakantie opvang (11 uur p/w) € 79,75 per dag

1 dagdeel p/w voorschoolse opvang (1 uur p/w = 3,33 uur p/m)
€ 24,14 per maand


 

1 dagdeel p/w naschoolse opvang op maan-, dins-, donder- en vrijdag (3,5 uur p/w = 11,67 uur p/m of 4,5 uur p/w = 15 uur p/m)
€ 84,61 of € 108,75 per maand


 

1 dagdeel p/w naschoolse opvang op woensdag (6 uur p/w = 20 uur p/m of 6,25 uur p/w = 20,83 uur p/m)
€ 145 of € 151,01 per maand


 

1 dagdeel p/w naschoolse opvang op verlengde vrijdag (5,5 uur p/w = 18,33 uur p/m)
€ 132,89 per maand


 

1 dag vakantie opvang (11 uur p/w)
€ 79,75 per dag


 

 

 

Afhankelijk van de openingstijden van de school waar de bso is gehuisvest, kunnen de bovengenoemde maandprijzen afwijken.

Via de Belastingdienst kunt u maandelijks een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang terugkrijgen tot het door de belastingdienst gehanteerde uurtarief van € 6,89.
Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor de 3 maanden ervoor. Vraag de kinderopvangtoeslag daarom op tijd aan. Wijzigingen kunt u wel achteraf doorgeven.
Met de kostencalculator van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel u per saldo zelf voor uw kinderopvang moet betalen. Met onderstaande calculator kunt u de netto kosten voor alleen de bso berekenen.

{source}<?php
$soortopv = 'bso';
require_once JPATH_SITE.'/php/art_kotcalculator.php';
?>{/source}

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u vanaf 2019 nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.