Powered By ChronoForms - ChronoEngine.com

0182-571373
0182-571373
Mijn Schaapskooi

Peuterspeelzaal

Het tarief voor de peuterspeelzaal bedraagt vanaf 1 januari 2019 € 8,02 per uur. Voor de vaststelling van de ouderbijdrage wordt de KinderOpvangToeslag-tabel{fancybox url="/images/pdfs/sks_tabel.pdf" class="desktop-only" width="800" heigth="100%"}KinderOpvangToeslag-tabel{/fancybox} (KOT-tabel) van de Rijksoverheid gebruikt.

Er is onderscheid tussen ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en ouders die daar niet voor in aanmerking komen. Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (beide ouders werken of de werkende ouder is alleenstaand of er is sprake van studie, inburgering- of re-integratietraject; zie ook de website van de Rijksoverheid) kunnen dat aanvragen bij de belastingdienst. U gebruikt daarvoor de uurprijs en het aantal uren uit de tussen de Schaapskooi en u afgesloten overeenkomst. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag moeten een 'Verklaring geen KOT'{fancybox url="/images/pdfs/Verklaring-geen-KOT.pdf" class="desktop-only" width="800" heigth="100"%"}'Verklaring geen KOT'{/fancybox} invullen en doen een inkomensopgave aan de Schaapskooi. Deze inkomensopgave gebeurt op basis van een inkomensverklaring van de belastingdienst van het voorafgaande jaar. Met het aan deze inkomensopgave gekoppelde percentage van de KOT-tabel (zie hieronder de ingekorte versie) wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Zonder inkomensopgave is het hoogste tarief van toepassing. Bij de berekening wordt uitgegaan van 3,5 uur voor een ochtend, 2 uur voor een middag en 40 weken per jaar die worden verdeeld over 12 gelijke maandelijkse termijnen.

Toetsingsinkomen
(gezamenlijk)

Ouderbijdragen per maand
1 ochtend p/w
(11,67 uur p/m)
1 middag p/w
(6,67 uur p/m)
1ochtend en
1 middag p/w
(18,33 uur p/m)
Tot € 24.610 € 3,74 € 2,14 € 5,88
€ 24.611 - € 32.662 € 4,11 - € 8,42 € 2,35 - € 4,81 € 6,47 - € 13,23
€ 32.663 - € 45.398 € 8,89 - € 14,31 € 5,08 - € 8,18 € 13,97 - € 22,49
€ 45.399 - € 71.213 € 15,07 - € 28,17 € 8,61 - € 16,10 € 23,67 - € 44,25
€ 71.214 - € 123.919 € 30,32 - € 61,68 € 17,33 - € 35,25 € 47,63 - € 96,88
Meer dan € 123.920 € 62,42 € 35,68 € 98,06
Toetsingsinkomen
(gezamenlijk)
Ouderbijdragen
per maand
Tot € 24.610 1 ochtend p/w (11,67 uur p/m)
€ 3,74 
  1 middag p/w (6,67 uur p/m)
€ 2,14
  1 ochtend en 1 middag p/w
(18,33 uur p/m)

€ 5,88
€ 24.611 - € 32.662 1 ochtend p/w (11,67 uur p/m)
€ 4,11 - € 8,42
  1 middag p/w (6,67 uur p/m)
€ 2,35 - € 4,81
  1 ochtend en 1 middag p/w
(18,33 uur p/m)

€ 6,47 - € 13,23
€ 32.663 - € 45.398 1 ochtend p/w (11,67 uur p/m)
€ 8,89 - € 14,31
  1 middag p/w (6,67 uur p/m)
€ 5,08 - € 8,18
  1 ochtend en 1 middag p/w
(18,33 uur p/m)

€ 13,97 - € 22,49
€ 45.399 - € 71.213 1 ochtend p/w (11,67 uur p/m)
€ 15,07 - € 28,17
  1 middag p/w (6,67 uur p/m)
€ 8,61 - € 16,10
  1 ochtend en 1 middag p/w
(18,33 uur p/m)

€ 23,67 - € 44,25
€ 71.214 - € 123.919 1 ochtend p/w (11,67 uur p/m)
€ 30,32 - € 61,68
  1 middag p/w (6,67 uur p/m)
€ 17,33 - € 35,25
  1 ochtend en 1 middag p/w
(18,33 uur p/m)

€ 47,63 - € 96,88
Meer dan € 123.920 1 ochtend p/w (11,67 uur p/m)
€ 62,42
  1 middag p/w (6,67 uur p/m)
€ 35,68
  1 ochtend en 1 middag p/w
(18,33 uur p/m)

€ 98,06

Voor een voorbeeldberekening van het exacte bedrag per maand kunt u hier{fancybox url="/images/pdfs/voorbeeldberekening-peutergroep-zonder-KOT.pdf" class="desktop-only" width="800" height="100%"}hier{/fancybox} klikken of onderstaande calculator gebruiken. Bovenstaande tarieven gelden voor het door de gemeente vastgestelde basispakket van maximaal 7 uur per week. Voor alle uren meer dan het basispakket (zie hieronder de website van de gemeente Gouda) geldt het tarief van € 8,02 per uur.

Ook als u wel recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u met de calculator uw kosten berekenen door het vakje 'Ik heb recht op Kinderopvangtoeslag' aan te vinken.

{source}<?php
$soortopv = 'psz';
require_once JPATH_SITE.'/php/art_kotcalculator.php';
?>{/source}

Peuters met een VVE-indicatie komen in aanmerking voor 10,5 uur peuteropvang per week. Hiervan moet het basisaanbod van 7 uur per week door de ouders worden betaald. Het aanvullende aanbod van 3½ uur per week wordt door de gemeente vergoed en wordt niet bij de ouders in rekening gebracht. Dit houdt in voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag dat het aanvullend aanbod niet mag worden opgegeven bij de belastingdienst.

Indien u minder dan 120% van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld) verdient, krijgt u de peuteropvang gratis (gedurende max. 40 weken per jaar) voor tenminste 2 dagdelen per week van in totaal 7 uur per schoolweek. U moet daarvoor aan de kinderopvangorganisatie een kopie van de beschikking van de gemeente aanleveren om voor gratis peuteropvang in aanmerking te komen. Informatie hierover kunt u lezen op de website van de gemeente Gouda.